Přehled projektů

V průběhu času jsme realizovali několik různých projektů s podporou ze strukturálních fondů

ProjektČasový rámec
Projekt EFS2006-2008
Projekt OPPI2009-2011
Projekt OPPŽ2013-2013
Projekt SFŽP2021-2022
Projekt NPO2023-2023

Aktualizováno: 31.05.2023