Projekt ESF

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Budování podniku světové třídy

Dne 17.10.2005 byla Úřadem práce v Českých Budějovicích vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací opatření 4.1 OP RLZ „Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti“.

Na základě této výzvy předložila firma Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Žádost o finanční podporu z OP RLZ, která byla schválena vyhlašovatelem Výzvy k předkládání grantových projektů.

Název projektu:
Budování podniku světové třídy

Registrační číslo projektu:
CZ.04.1.03/4.1.03.3/0025

Datum zahájení realizace projektu:
1. července 2006

Datum ukončení realizace projektu:
30. června 2008

Výše příspěvku:
2 639 050 Kč (25% podíl národního spolufinancování, 75% podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu)

Strategický cíl:
zvyšování konkurenceschopnosti společnosti Schwan-STABILO ČR, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců, vedoucí k nastartování moderních metod podporujících fungování firmy ve smyslu tzv. „podniku světové třídy“.
Evropský sociální fond
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Odkazy
Zadávací (výběrové) řízení
Závěrečná zpráva o projektu
Kontakty
Loga - vizuální identita ESF v ČR


Evropský sociální fond

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Odkazy
Zadávací (výběrové) řízení
Název / obchodní firma vybraného dodavatele: Gaudeo CB, s.r.o.
Sídlo: Vodní 561/8a, 370 01 České Budějovice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Radomil Jáša
IČ: 25164040
DIČ: CZ25164040
Název / obchodní firma vybraného dodavatele: Bedex, s.r.o.
Sídlo: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Miloslav Poes
IČ: 26068826
DIČ: CZ26068826
Název / obchodní firma vybraného dodavatele:TranSoft, a.s.
Sídlo: Vrbenská 2089, 370 21 České Budějovice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:Ing. Luděk Fürst
IČ: 15770281
DIČ: CZ15770281
Název / obchodní firma vybraného dodavatele:Dell Computer, spol. s r.o.
Sídlo: V Parku 2294/4, 148 00 Praha 11 - Chodov
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:Ing. František Schneider, Ing. A. Berdychová
IČ: 45272808
DIČ: CZ45272808
Název / obchodní firma vybraného dodavatele:AV MEDIA, a.s.
Sídlo: Žižkova 1, 370 01 České Budějovice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:Ing. Petr Hrubeš
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375


Závěrečná zpráva o projektu

Budovani-podniku-svetove-tridy_zaverecna-zprava.ppt

Kontakty
Loga - vizuální identita ESF v ČR

Aktualizováno: 25.02.2010