Projekt OPPŽ

Projekt "Náhrada zařízení ke snížení emisí velkého zdroje znečišťování ovzduší lakovny společnosti Schwan-STABILO ČR, s.r.o. v Českém Krumlově"

Základní informace o veřejné zakázce: P13V00000001
Název veřejné zakázky:Dodávka zařízení ke snižování emisí velkého zdroje znečišťování ovzduší
Registrační číslo projektu:CZ.1.02/2.2.00/13.18562
Název projektu:Náhrada zařízení ke snížení emisí velkého zdroje znečišťování ovzduší lakovny společnosti Schwan-STABILO ČR, s.r.o. v Českém Krumlov
Evidenční č. veřejné zakázky ve Věstniku:353155
Druh zadávacího řízení:Otevřené řízení
Nadlimitní

Základní informace o zadavateli
Název:Schwan-STABILO ČR, s.r.o.
Sídlo:Tovární 7, 381 01 Český Krumlov
IČ: 45280746
DIČ:CZ45280746
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:Ing. Tomáš Dundr, jednatel
Ing. Martin Šulc, jednatel

Seznam uchazečů
Název
IČO
Sídlo
Nabídková cena v Kč bez DPH
E.U.T. Anlagenbau GmbH
ATU56172368
Schönbrunner str. 179, Vídeň
7.404.800,-
Enetex-Kia s.r.o.
60734434
Masarykova 118, 66442 Modřice
5.850.000,-
HK Engineering s.r.o.
25917978
Havlíčkova 1053, 53701 Chrudim
6.248.000,-
Flash Steel Power, a.s.
25861697
Martinovská 3168/48, 72300 Ostrava-Martinov
7.752.000,-  Uveřejněné dokumenty
Název dokumentu
Dokument
Zveřejnil
Datum a čas zveřejnění
mm.dd.rrrr
hh:mm:ss
Komentář
  Oznámení předběžných informací
Zbyněk Jančúch
  10.05.2013 15:12:00
  Oznámení o zakázce
Zbyněk Jančúch
  12.06.2013 13:42:00
  Zadávací dokumentace
Zbyněk Jančúch
  08.07.2013 14:25:00
Zadávací dokumentace byla k 26.6.2013 doplněna v subkapitolách 9.1.2, 10.2. a 13.2.

V subkapitole 4.2 Místo plnění veřejné zakázky došlo 8.7.2013 ke změně. Chybně uvedená ulice "Za Plevnem 46" byla nahrazena "Tovární 7", která odpovídá sídlu zadavatele.
  Odůvodnění veřejné zakázky
Zbyněk Jančúch
  26.06.2013 14:15:00
Odůvodnění veřejné zakázky bylo doplněno k 26.6.2013. Byl doplněn text odůvodnění dílčích hodnotících kriterií.
  Zápisy z prohlídky
Zbyněk Jančúch
  12.07.2013 13:25:00
  Dotazy + odpovědi
Zbyněk Jančúch
  19.08.2013 14:25:00
  Jmenování komise
Zbyněk Jančúch
  20.08.2013 11:25:00
  Otevíraní obálek
Zbyněk Jančúch
  20.08.2013 11:25:30
  Posouzení nabídek
Zbyněk Jančúch
  20.08.2013 11:26:00
  Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Zbyněk Jančúch
  20.08.2013 11:26:30
  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Zbyněk Jančúch
  20.08.2013 11:27:00
  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Zbyněk Jančúch
  20.08.2013 11:27:30
  Vítězná nabídka
Zbyněk Jančúch
  16.09.2013 14:32:00
  Smlouva s vítězným uchazečem
Zbyněk Jančúch
  16.09.2013 14:34:00
  Písemná zpráva zadavatele
Zbyněk Jančúch
  16.09.2013 14:34:30

Aktualizováno: 07.10.2013