Projekt SFŽP


Projekt

FVE Schwan-STABILO, s.r.o.

je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Číslo projektu: 7211100019

Cíl projektu: Snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a
zvýšení soběstačnosti na spotřebě elektrické energie.

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) na nevyužitém pozemku v rámci areálu firmy


Celkové způsobilé výdaje: 4 436 064,00 Kč
Příspěvek modernizačního fondu: 1 404 211,25 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 3 963 429,19 Kč
Název příjemce podpory: Schwan-STABILO ČR, s.r.o.
Datum zahájení realizace projektu: 8. 11. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2022

Aktualizováno: 23.11.2021